Покупки

Словарик📑⠀Покупка – alış veriş [алыш вэриш]⠀Наличные – nakit (para) [накит (пара) ]⠀Кредитная карта – kredi kartı [крэди карты]⠀Цена – fiyat [фият]⠀Клиент / покупатель – müşteri

Read More

Верить -inanmak 🙏

1) (иметь уверенность) emin olmak, inancı olmak⠀верить в правоту своего дела — davasının haklılığına inancı olmak⠀2) (принимать за истину) inanmak; kanmak⠀верить каждому слову кого-либо — birinin her sözüne

Read More

В аэропорту – Havaalanında✈️

Место – yer⠀У окна – pencere kenarında⠀Посередине – ortada⠀У прохода – koridor tarafında⠀Вход – giriş⠀Выход – çıkış⠀Внутренние рейсы – iç hat uçuşları⠀Международные рейсы

Read More

Стараться -Gayret etmek / çabalamak

стараться = постараться 🐜 1) özenmek, gayret etmek 2) çalışmak, uğraşmak, çabalamak стараться выиграть время — vakit kazanmaya çalışmak зря стараешься! — boşuna yoruluyorsun/uğraşıyorsun!

Read More

Слышать – duymak

слышать = услышать 1) duymak, işitmek слышать шум — gürültü duymak 2) только несов. duymak он хорошо слышит — kulağı iyi işitir он не слышит — (глух) [kulağı]

Read More

Фразы для Рамадана

Пост – oruç⠀Ураза -oruç⠀Поститься – oruç tutmak⠀Держать пост / уразу – oruç tutmak⠀Постящийся – oruç tutan⠀Ифтар – iftar⠀Сухур – sahur⠀Молитва – dua⠀Молиться – dua

Read More

Faydalı ifade ve cümleler

Cümleleri kullanarak bir diyalog yazın. Bu faydalı olacaktır. Составьте диалог, используя эти полезные фразы. Это будет полезно. Faydalı cümleler / полезные фразы:⠀Ne oldu? – Что случилось?⠀Bir dakika –

Read More

Выражения чувств! Duygu ifadeleri…

Обожать – çok sevmek* Муж обожает жену – Koca karısını çok seviyor. Ухаживать – kur yapmak / bakmak* Парень ухаживает за девушкой – Delikanlı genç kıza kur yapıyor. Любить – sevmek* Я

Read More

Строить – inşa etmek

строить = построить 1) kurmak, yapmak, inşa etmek; dikmek строить заводы — fabrika kurmak/yapmak строить суда — gemi yapmak/inşa etmek он строит [себе] дом — ev yaptırıyor

Read More

  • 1
  • 2